Sepis

Sepis ungdomsinfocenter finns i den lilla gråa mormorsstugan på skolområdet mellan Korsholms gymnasium och Korsholms högstadium. Ungdomsinfocentret är en del av nätverket av ungdomsinformations- och rådgivningstjänster som finns i Finland (http://www.koordinaatti.fi/fi/toimipisteet?tid=201&type=All) och fungerar som kontor för ungdomsportalen Decibel.fi.
Korsholm är värdkommun för Decibel och arbetsgivare för ungdomsinformatörerna och hälsovårdaren-sexualrådgivaren på Decibel, som ingår i Fritid och kultur. Ungdomsinformatörerna har även andra arbetsuppgifter inom kommunen.

Kontakt:
www.decibel.fi
Bölesundsvägen 10 B, 65610 Korsholm
decibel@korsholm.fi
Liselott Nyström, ungdomsinformatör och koordinerande av rusmedelsförebyggande verksamheten i Korsholm,
liselott.nystrom[at]korsholm.fi, 044-7277 911

Susanna Sund, ungdomsinformatör
susanna.sund[at]korsholm.fi, 050-3450 501

Teresa Backas, hälsovårdare-sexualrådgivare (Decibel.fi)