International Club

International Club fortsätter, nu som tvåspråkig!

Klubben riktar sig till ungdomar i åldern 13 – 25 år, som är intresserade av resande och andra kulturer. Vi bekantar oss med olika kulturer via mat, prat och film m.m. I klubben får man också möjlighet att träffa personer med annan kulturell bakgrund och höra spännande reseupplevelser. Vi får även ta del av andra personers erfarenheter av ungdomsutbyten eller som volontärer.

Under träffarna förbereder vi oss även för att resa. Ett av målen är att  aktiva medlemmar ska få möjligheten att delta i ett Europeiskt ungdomsutbyte – European Youth Exchange, EU:s Youth in Action.

Nya medlemmar  är varmt välkomna med!

Kontakta ungdomsledare Hannah Skogström 044 727 7391
eller Julia Käldström 044 727 7336

ic